1. CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Heimat muốn đảm bảo với bạn rằng các chi tiết bạn cung cấp được bảo mật 100% và sẽ không được chuyển cho bất kỳ tổ chức spam tinh vi nào hoặc bên thứ ba. Thông tin của bạn sẽ luôn được giữ an toàn và riêng tư và chúng tôi không lưu giữ hồ sơ về thông tin thẻ tín dụng của bạn. Thông tin này không nhận dạng cá nhân người dùng, tự nó hoặc kết hợp với thông tin khác và được thu thập để cải thiện hiệu suất của trang web. Dữ liệu ẩn danh được trang web HEIMAT.VN thu thập có thể bao gồm các thông tin như loại trình duyệt bạn đang sử dụng và thời lượng truy cập vào trang web. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân trên trang web HEIMAT.VN, có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn. Thông tin này có thể được thu thập khi phản hồi hoặc email được gửi đến HEIMAT.VN, khi bạn đăng ký dịch vụ hoặc mua hàng qua website. Trong tất cả các trường hợp như vậy, bạn có tùy chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân.

SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN:

Trừ khi có quy định khác dưới đây, chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được thu thập trên trang web cho người khác. Thông tin được trang web của chúng tôi thu thập được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng, thông báo cho bạn về trạng thái đơn hàng, thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc ưu đãi đặc biệt mà bạn có thể quan tâm và cho mục đích thống kê để cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin Giao hàng của bạn cho bên thứ ba nhằm mục đích theo dõi đơn hàng hoặc xử lý séc hoặc phiếu chuyển tiền của bạn, nếu thích hợp, thực hiện đơn đặt hàng của bạn, cải thiện chức năng trang web của chúng tôi, thực hiện phân tích thống kê và dữ liệu giao đơn đặt hàng của bạn và gửi email quảng cáo cho bạn từ chúng ta. Ví dụ: chúng tôi phải tiết lộ thông tin địa chỉ gửi thư của bạn cho dịch vụ giao hàng để giao sản phẩm mà bạn đã đặt hàng.

THẺ GHI NỢ/TÍN DỤNG:

Tất cả các chi tiết và thông tin nhận dạng cá nhân sẽ KHÔNG được lưu trữ, bán, chia sẻ, thuê hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo giao dịch suôn sẻ từ khi mua hàng đến khi giao hàng. Thông tin chi tiết bạn cung cấp cho chúng tôi được sử dụng để nâng cao trải nghiệm của bạn với Heimat và giúp bạn cập nhật các sự kiện, chương trình khuyến mãi và chương trình khuyến mãi mới nhất sắp diễn ra. phát hành. Bạn có thể tắt tùy chọn này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết 'hủy đăng ký' ở cuối email của chúng tôi, mặc dù chúng tôi rất mong có bạn.

2. DỮ LIỆU (Cookie)

Cookie là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng. HEIMAT.VN sử dụng cookie để xác định xem trước đây bạn có truy cập trang chủ hay không. Tuy nhiên, không có thông tin người dùng khác được thu thập.

HEIMAT.VN có thể sử dụng "dữ liệu tổng hợp" phi cá nhân để nâng cao hoạt động của trang web của chúng tôi hoặc phân tích sự quan tâm đến các lĩnh vực trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, nếu bạn cung cấp cho HEIMAT.VN nội dung để xuất bản hoặc phản hồi, chúng tôi có thể xuất bản tên người dùng của bạn hoặc dữ liệu nhận dạng khác với sự cho phép của bạn.

HEIMAT.VN cũng có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân để đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu khác. HEIMAT.VN cũng có thể cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân đó để đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật. Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho một bên nếu HEIMAT.VN nộp đơn xin phá sản hoặc có sự chuyển giao tài sản hoặc quyền sở hữu của HEIMAT.VN liên quan đến việc tổ chức lại công ty được đề xuất hoặc hoàn thành, chẳng hạn như sáp nhập hoặc mua lại.

BẢO VỆ:

HEIMAT.VN thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu thông qua các phương pháp phần cứng và phần mềm khác nhau. Tuy nhiên, HEIMAT.VN không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trực tuyến.

CÁC TRANG WEB KHÁC:

HEIMAT.VN không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web mà nó liên kết đến. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào cho các bên thứ ba đó, các quy tắc khác nhau liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn có thể được áp dụng. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba đó trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu nào cho họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách hoặc hoạt động của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng các trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác trên Internet do bên thứ ba sở hữu và điều hành. Hoạt động thông tin của các trang Web được liên kết với trang của chúng tôi không nằm trong Chính sách này. Các trang web khác này có thể gửi cookie của riêng họ hoặc ảnh GIF rõ ràng cho người dùng, thu thập dữ liệu hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng tôi không thể kiểm soát tập tin này. Bạn nên liên hệ trực tiếp với các tổ chức này nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc họ sử dụng thông tin mà họ thu thập.

Trẻ vị thành niên:

HEIMAT.VN không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Trẻ vị thành niên không được phép sử dụng trang web hoặc dịch vụ của HEIMAT.VN và HEIMAT.VN yêu cầu trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho trang mạng. Vì thông tin liên quan đến trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi không được thu thập nên HEIMAT.VN không cố ý phân phối thông tin cá nhân liên quan đến trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

CHỈNH SỬA VÀ CẬP NHẬT:

Nếu bạn muốn sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ thông tin nào mà HEIMAT.VN đã nhận được, vui lòng liên hệ với Info@heimat.vn.

SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ:

Chính sách và Điều khoản & Điều kiện của Trang web thỉnh thoảng sẽ được thay đổi hoặc cập nhật để đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn. Vì vậy, Khách hàng được khuyến khích thường xuyên truy cập các phần này để được cập nhật về những thay đổi trên trang web. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày chúng được đăng.

3. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

HEIMAT GLOBAL TRADING LLC duy trì Trang web Heimat.vn (“Trang web”). Sau đây là các điều khoản sử dụng chi phối việc sử dụng Trang web ("Điều khoản sử dụng"). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý rõ ràng bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này và chính sách quyền riêng tư của Heimat.vn m và tuân theo các Điều khoản sử dụng này cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành điều chỉnh việc sử dụng Trang web. HEIMAT có quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào, có hiệu lực ngay khi đăng lên Trang web. Vui lòng kiểm tra trang này của Trang web theo định kỳ. Chúng tôi sẽ lưu ý khi có cập nhật về Điều khoản sử dụng ở cuối Điều khoản sử dụng. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này, HEIMAT có thể chấm dứt việc bạn sử dụng Trang web, cấm bạn sử dụng Trang web trong tương lai và/hoặc thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bạn.

HOẠT ĐỘNG TRANG WEB:

Việt Nam là Quốc gia cư trú của chúng tôi. HEIMAT kiểm soát Trang web này từ Việt Nam. HEIMAT không tuyên bố rằng Trang web này phù hợp để sử dụng ở các địa điểm khác. Nếu bạn sử dụng Trang web này từ các địa điểm khác, bạn có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật pháp địa phương. Bạn không được sử dụng, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu bất kỳ tài liệu nào từ Trang web này vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ luật và quy định xuất khẩu/thương mại nào của Việt Nam. LUẬT ÁP DỤNG. Luật pháp Việt Nam sẽ điều chỉnh việc sử dụng Trang web và Điều khoản sử dụng mà không tính đến xung đột với các nguyên tắc pháp luật. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan sẽ chỉ được xét xử bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

GIÁ:

Tất cả các mặt hàng được hiển thị trên trang web bán hàng Heimat đều nêu rõ giá bán lẻ đầy đủ của chúng. Giá này thường được nhà cung cấp chỉ định và đôi khi phản ánh giá tính toán của chúng tôi dựa trên tiêu chuẩn ngành. Các mặt hàng khuyến mại của chúng tôi sẽ hiển thị phản ánh giá đã chiết khấu trong trường hợp chưa cung cấp mã giảm giá cho khách hàng. Thỉnh thoảng lỗi của con người vẫn xảy ra và có thể có điều gì đó không đúng. Trong trường hợp này, chúng tôi cố gắng liên hệ ngay với bạn và điều chỉnh hoặc khắc phục vấn đề. Nếu bạn nhận thấy điều gì đó có vẻ không chính xác, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi và chúng tôi có thể khắc phục sự cố. Trong trường hợp một mặt hàng được quảng cáo trên trang web có giá thấp hơn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và bạn có quyền hủy hoặc tiếp tục đơn hàng đã điều chỉnh của mình.

CÁC TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG:

Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của mình và toàn bộ mật khẩu, thông tin đính kèm tài khoản. Khách hàng đồng ý rằng tất cả thông tin được cung cấp trên tài khoản thể hiện mối quan hệ của bạn với Heimat là đúng sự thật và chính xác. Nếu Heimat cảm thấy rằng thông tin không chính xác hoặc sai lệch đã được cung cấp hoặc tài khoản của bạn đã bị vi phạm, tài khoản của bạn có thể bị Heimat chấm dứt.

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Heimat cố gắng duy trì mức độ giao tiếp rõ ràng trên trang web và sử dụng hình ảnh từ các thương hiệu để hiển thị các sản phẩm có sẵn của chúng tôi. Tại Heimat, chúng tôi viết mô tả riêng về sản phẩm trừ khi thương hiệu có yêu cầu khác. Đôi khi có thể có sự khác biệt về mặt hàng hoặc màu sắc của hình ảnh, v.v. Nếu bạn gặp khó khăn khi một sản phẩm nào đó không giống như mô tả, vui lòng liên hệ với chúng tôi và trả lại sản phẩm đó trong tình trạng mới để chúng tôi có thể xử lý hoàn tiền, tín dụng hoặc đổi hàng cho bạn.

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN:

HEIMAT có thể chấm dứt đặc quyền của bất kỳ người dùng nào sử dụng Trang web này để truyền tải tài liệu có bản quyền một cách bất hợp pháp mà không có giấy phép, sự đồng ý rõ ràng, biện hộ hợp lệ hoặc miễn trừ sử dụng hợp lý để làm như vậy. Nếu bạn gửi thông tin đến Trang web này, bạn đảm bảo rằng thông tin đó không vi phạm bản quyền hoặc các quyền khác của bên thứ ba.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

 • Mặc dù HEIMAT không chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng hoặc độ chính xác của dữ liệu do người dùng cung cấp nhưng việc tổng hợp dữ liệu, văn bản, thông tin và các tài liệu khác đó được cung cấp cho người dùng thông qua hệ thống của HEIMAT. Tài liệu Trực tuyến là tài sản trí tuệ của HEIMAT và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ và quốc tế. Không được phép sao chép hoặc phân phối lại toàn bộ hoặc một phần Tài liệu trực tuyến nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của HEIMAT, trừ khi được cho phép rõ ràng và cụ thể theo các Điều khoản sử dụng này.
 • Tài liệu Trực tuyến đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của HEIMAT. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Tài liệu trực tuyến sẽ chỉ được trao cho HEIMAT. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không có bất kỳ quyền nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, sở hữu, sử dụng, sao chép, cho mượn, bán, thuê, cho thuê, cấp phép, cấp phép lại, phân phối lại, chuyển nhượng hoặc truyền tải các Tài liệu Trực tuyến hoặc bất kỳ quyền nào liên quan, trừ khi được nêu rõ ràng. và được quy định cụ thể trong Điều khoản sử dụng. Không có nội dung nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ truyền đạt cho bạn bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào, ngoại trừ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích của giấy phép có các quyền rõ ràng và tuân theo mọi giới hạn trong tài liệu này. Không có nội dung nào trong Điều khoản sử dụng này cấp cho bạn quyền, trực tiếp hoặc gián tiếp, sử dụng Tài liệu trực tuyến để tạo sản phẩm để bán lại hoặc sử dụng Tài liệu trực tuyến theo bất kỳ cách nào cạnh tranh với HEIMAT.
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng HEIMAT sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với mọi bản sao, bản dịch, sửa đổi, chuyển thể, tác phẩm phái sinh hoặc cải tiến Tài liệu trực tuyến do bạn hoặc cho bạn tạo ra. Theo yêu cầu của HEIMAT, bạn phải thực hiện hoặc yêu cầu thực thi bất kỳ công cụ nào có thể cần thiết để chuyển nhượng các quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích này cho HEIMAT hoặc hoàn thiện các quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích này dưới tên của HEIMAT.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH, GIỚI HẠN THIỆT HẠI. HEIMAT KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO QUYỀN SỞ HỮU HOẶC KHÔNG VI PHẠM HOẶC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM HOẶC VI PHẠM QUYỀN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN SỰ SẴN SÀNG, ĐỘ CHÍNH XÁC, HIỆU LỰC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC NỘI DUNG CỦA CÁC TRANG VÀ/HOẶC TRANG WEB NÀY. HEIMAT CŨNG KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM NÀO VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT CỨ LỜI KHUYÊN, Ý KIẾN, TUYÊN BỐ HOẶC THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC ĐĂNG NHẬP, HIỂN THỊ HOẶC TẢI LÊN QUA TRANG WEB BỞI BẤT CỨ NGƯỜI DÙNG NÀO. HEIMAT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC DO HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, NGAY CẢ KHI HEIMAT ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG GÂY THIỆT HẠI ĐÓ. MỘT SỐ QUYỀN PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TRÁCH NHIỆM CỦA HEIMAT TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC TRÁCH NHIỆM LỚN NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

 • VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG: Bạn hiểu và đồng ý rằng HEIMAT có toàn quyền quyết định và không cần thông báo trước, HEIMAT có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn và xóa mọi thông tin người dùng trái phép, nếu HEIMAT tin rằng thông tin đó bạn cung cấp đã vi phạm hoặc không nhất quán với các Điều khoản sử dụng này hoặc vi phạm các quyền của HEIMAT hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật. Bạn đồng ý rằng các thiệt hại bằng tiền có thể không cung cấp biện pháp khắc phục đầy đủ cho HEIMAT đối với các vi phạm Điều khoản sử dụng này và bạn đồng ý với biện pháp khẩn cấp theo lệnh hoặc biện pháp công bằng khác đối với các vi phạm đó. HEIMAT có thể tiết lộ thông tin người dùng về bạn nếu pháp luật hoặc trát đòi hầu tòa yêu cầu.
 • BỒI THƯỜNG: Bạn đồng ý bồi thường và đảm bảo HEIMAT, các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý và các đối tác và nhân viên khác của HEIMAT không bị thiệt hại trước mọi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh ngoài hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm cả việc bạn sử dụng Trang web để cung cấp liên kết đến một trang web khác hoặc để tải nội dung hoặc thông tin khác lên Trang web hoặc việc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng.
 • GIẤY PHÉP ĐƯỢC CẤP CHO BẠN: Bằng cách cung cấp tài liệu cho HEIMAT, bao gồm việc gửi hoặc tải lên nội dung hoặc tài liệu để sử dụng trên Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn hoặc chủ sở hữu mọi quyền đối với nội dung hoặc tài liệu đó đã cấp cho HEIMAT quyền sử dụng toàn cầu không thể hủy ngang một cách rõ ràng. có quyền sử dụng và khai thác vĩnh viễn tất cả hoặc bất kỳ phần nào của nội dung và tài liệu do bạn cung cấp bằng mọi ngôn ngữ. HEIMAT có thể tùy ý xuất bản và phân phối bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào được gửi như vậy bằng bất kỳ phương pháp nào hiện có hoặc được phát triển sau này. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ từ bỏ tất cả các khiếu nại và không có quyền truy đòi HEIMAT đối với bất kỳ hành vi vi phạm hoặc chiếm dụng thực tế hoặc bị cáo buộc đối với bất kỳ quyền sở hữu nào trong bất kỳ thông tin liên lạc, nội dung hoặc tài liệu nào được gửi tới HEIMAT. Mọi thông tin liên lạc hoặc tài liệu bạn gửi tới HEIMAT sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền và có thể được HEIMAT phổ biến hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, tạo, sản xuất hoặc tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • QUẢNG CÁO: Trang web có thể chứa quảng cáo và/hoặc tài trợ. Các nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ cung cấp các quảng cáo và tài trợ này hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các tài liệu được gửi để đưa vào Trang web là chính xác và tuân thủ tất cả các luật hiện hành. HEIMAT không chịu trách nhiệm về hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ nào.
 • TÍNH TUYỆT VỜI: Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng bị coi là không hợp lệ, vô hiệu hoặc không thể thi hành thì các điều khoản còn lại vẫn tiếp tục có đầy đủ hiệu lực. Các tiêu đề & tiêu đề phần trong Thỏa thuận này nhằm mục đích thuận tiện và không xác định, giới hạn hoặc mở rộng bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.
 • ĐẠI DIỆN CỦA BẠN: Bằng cách truy cập Trang web, bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết rằng (a) bạn ít nhất 18 tuổi; (b) rằng tất cả tài liệu thuộc bất kỳ loại nào do bạn gửi tới HEIMAT thông qua Trang web hoặc để đưa vào Trang web sẽ không đạo văn, vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm bí mật thương mại, bản quyền, nhãn hiệu, hình thức thương mại, quyền riêng tư , bằng sáng chế hoặc các quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Khách hàng sử dụng trang web là Trẻ vị thành niên/dưới 18 tuổi sẽ không được đăng ký làm Người dùng của trang web và không được giao dịch hoặc sử dụng trang web.
 • ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG: Bạn đồng ý rằng bạn chỉ được phép truy cập, xem và giữ lại một bản sao các trang của Trang web này cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn, rằng bạn không được sao chép, tải xuống, xuất bản, sửa đổi hoặc phân phối tài liệu trên Trang web này cho mục đích cá nhân. bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân, trừ khi được HEIMAT ủy quyền cụ thể khác để làm như vậy. Bạn cũng đồng ý không liên kết sâu đến trang web vì bất kỳ mục đích nào, trừ khi được HEIMAT ủy quyền cụ thể để làm như vậy. Nội dung và phần mềm trên Trang này là tài sản của HEIMAT. Chủ thẻ phải giữ lại một bản sao hồ sơ giao dịch cũng như các chính sách và quy định của Người bán.
 • TÀI KHOẢN CỦA BẠN: Nếu bạn sử dụng Trang HEIMAT, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình cũng như hạn chế quyền truy cập vào tài khoản của bạn từ bất kỳ thiết bị nào và bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra bằng tài khoản hoặc mật khẩu của mình. Trang web sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do hoặc liên quan đến việc bạn không tuân thủ phần này.
 • KHÔNG SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI: Bạn không được sử dụng Trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại nào như để tiến hành bán hàng hóa hoặc dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn phải có được sự đồng ý trước bằng văn bản của HEIMAT để đưa ra bất kỳ hình thức chào hàng thương mại nào trên Trang web, cho dù bằng quảng cáo, chào mời, liên kết hay bất kỳ hình thức giao tiếp nào khác. HEIMAT sẽ điều tra và thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai vi phạm điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa thông tin liên lạc vi phạm khỏi Trang web và cấm những người vi phạm đó sử dụng Trang web.
 • LIÊN KẾT VÀ KẾT QUẢ TÌM KIẾM: Trang web có thể tự động tạo ra các kết quả tìm kiếm tham chiếu và/hoặc liên kết đến các trang web của bên thứ ba trên World Wide Web. HEIMAT không có quyền kiểm soát các trang web này hoặc nội dung trong đó. HEIMAT không đảm bảo, đại diện hay đảm bảo rằng nội dung trên các trang web là chính xác, hợp pháp và/hoặc không mang tính xúc phạm. HEIMAT không xác nhận nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào và cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về các trang web này, bao gồm cả việc chúng sẽ không chứa vi-rút hoặc ảnh hưởng đến máy tính của bạn. Bằng cách sử dụng Trang web để tìm kiếm hoặc liên kết đến một trang web khác, bạn đồng ý và hiểu rằng bạn không được đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại HEIMAT về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web để nhận kết quả tìm kiếm hoặc liên kết đến một trang web khác. địa điểm. Nếu bạn gặp vấn đề với một liên kết từ Trang web, bạn có thể thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ Info@heimat.vn.