O'Douds

Sáp khô O'Douds

Giá cả phải chăng 525.000 VND
Sáp vuốt tóc khô và dễ uốn. Sản phẩm giữ tóc chắc chắn nhất mà chúng tôi từng - hoặc có thể sẽ - tạo ra. Sử dụng riêng lẻ… Đọc thêm